Politica de confidențialitate:

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

LEGE Nr. 133

din 08-07-2011

privind protecţia datelor cu caracter personal

Publicat : 14-10-2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492

MODIFICAT

 LP155 din 15.07.22, MO246-250/05.08.22 art.474; în vigoare 05.09.22

 

1. Informații generale

Noi, REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN) („Societatea”) reprezentăm operatorul în conformitate cu  GDPR.

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

În acest sens Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN ) S.R.L. sunt următoarele:

 • Prestare de servicii de intermediere imobiliară
 • Administrarea imobilelor pe bază de contract
 • Asigurarea unor soluții integrate de marketing și promovare pentru proprietăți

Pentru îndeplinirea scopurilor vizând domeniul imobiliar, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

 • întocmirea documentelor necesare contractelor de vanzare/cumparare în toate etapele lor: ofertare, vizionare, negociere
 • transmiterea periodică de informații și oferte comerciale prin newsletter/direct mail
 • introducerea în baza de date (CRM) a societății
 • întocmirea contractelor de muncă și altor documente pentru angajații proprii           sau în vederea angajării în societatea noastră
 • identificarea cu exactitate a dumneavoastră atunci când doriți realizarea unei   tranzacții imobiliare (prin solicitarea documentului de identitate)
 • furnizarea de informații cu privire la evenimentele societății
 • participarea la sondaje de opinie cu privire la ofertele și serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire a clienților
 • identificarea și solicitarea documentelor de proprietate ale imobilelor preluate în baza de date a societății
 • solicitarea și folosirea informațiilor privitoare la proprietățile prezentate clienților din diverse surse cu caracter public (ex: extrase ASP)

În REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN) sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Nume, prenume, domiciliu/reședință, serie și număr document de identitate ,stare civilă, IDNP, cetățenie, data nașterii, adresa de e-mail, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax (acolo unde este cazul), date care rezultă din actele de proprietate (inclusiv istoricul proprietăților, precum și din extrasele ASP);
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi înregistrarea în cadrul site-ului, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în contractul nostru de gestionare a relației comerciale cu fiecare client;
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);
 • Preferințele dvs. pentru anumite produse și servicii atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile SC REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN) SRL, în acest fel vom putea transmite cu prioritate ceea ce vă interesează;
 • preferințele în materie de marketing;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;
 • Istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-ați dat permisiunea, REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN) colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.satulgerman.md sau, în cazul marketingului, prin intermediul dezabonării la care puteți accede cu ocazia primului newsletter primit.
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea
 • Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discount-uri pentru recompensarea fidelității
 • Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, date de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

SC REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN) SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

3. Temeiul juridic al prelucrării:

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • contractul de vanzare/cumparare la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate;
 • În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu;
 • Vă abonați la newsletter sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN)
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la ;
 • Atunci când datele cu caracter personal sunt publice; sau

Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.satulgerman.md

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

 • furnizorii (proprietarii de imobile) implicați în mod direct/indirect în prestarea serviciilor din domeniul imobiliar;
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilier i externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari);
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

5. Durata păstrării

 

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

 

 1. Atunci când achiziționați drepturi de proprietate prin intermediul societății noastre, , păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru prestarea unui serviciu, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă, pentru respectarea prevederilor de fiscalitate;
 4. În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune;
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

6. Drepturile dumneavoastră

 

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

 

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

 

 

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

 

 

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

 

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care REGATA IMOBILIARE SRL( SATUL GERMAN)nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, va rugam să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta: development@satulgerman.md

drag&click